logotype
image1

.

O PROJEKCIE


Projekt "Czas Nadziei"” realizowany jest na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach w ramach priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,  Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt swoim zasięgiem obejmuje województwo świętokrzyskie.

Okres realizacji: 01.08.2012 - 31.07.2013